Σας γνωρίζουμε ότι αύριο Τετάρτη, 3- 10 – 2018 και ώρα 6:00μ.μ.-8:00μ.μ. (θερινό ωράριο). θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών μηνός Οκτωβρίου. Οι καθηγήτριες ξένων γλωσσών, η γυμνάστρια του σχολείου, οι καθηγητές πληροφορικής και η καθηγήτρια μουσικής, θα βρίσκονται στο σχολείο να ενημερώσουν τους γονείς που το επιθυμούν.

Την ίδια μέρα και ώρα 5:00μ.μ-6:00μ.μ., θα γίνει ενημέρωση για το πρόγραμμα ρομποτικής Νηπιαγωγείου-Δημοτικού από την κ. Χουλιάρα Ελένη υπεύθυνη από το STEM. Η ενημέρωση θα γίνει στην αίθουσα Μουσικής 1ος όροφος.

Η πρώτη συνάντηση –συνεργασία γονέων εκπαιδευτικών έχει ενημερωτικό χαρακτήρα.

Οι γονείς θα ενημερωθούν από τους εκπαιδευτικούς των τάξεων για το πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί, τους σκοπούς και τους στόχους που βάζουμε και τους τρόπους επίτευξης τους.

Παρακαλούμε λοιπόν, οι γονείς να βρίσκονται ακριβώς 5:00μ.μ. στο σχολείο ώστε να αρχίσει έγκαιρα η ενημέρωση.

Η ενημέρωση γονέων & εκπαιδευτικών Νηπιαγωγείου, Προνηπίου και Α΄ Δημοτικού θα γίνει 6:00μ.μ-8:00μ.μ. Ατομικά.

Το πρόγραμμα της ενημέρωσης των γονέων από τους εκπαιδευτικούς έχει ως εξής:

ΩΡΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

5:00μμ.-6:00μ.μ.

6:00μ.μ.-6:30μ.μ.

ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Ενημέρωση από την υπεύθυνη του STEM, κα Χουλιάρα για το Πρόγραμμα Ρομποτικής στο Δημοτικό-Νηπιαγωγείο

(1ος όροφος αίθουσα Μουσικής)

Ενημέρωση από τον/την εκπαιδευτικό υπεύθυνο/η της τάξεως (Β΄+Γ΄+Δ΄+Ε΄Στ’ Ομαδικά)

6:30μ.μ.-6:50μ.μ.    

ΓΑΛΛΙΚΩΝ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Ενημέρωση Δ΄+ Ε΄+ ΣΤ΄από την καθηγήτρια Γαλλικών κα Σκαρπέλου Κων/να και την καθηγήτρια Γερμανικών κα Χονδρού Φωτεινή (αίθουσα Ξένων Γλωσσών στο 2ο όροφο) 

7:00μ.μ.-7:30μ.μ

ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Ομαδική ενημέρωση Α΄ & Β΄ από τις καθηγήτριες Αγγλικών κα Αθανασιάδη και κα Κουμουκέλη (αίθουσα Ξένων Γλωσσών 2ο όροφο).

7:30μ.μ.-8:00μ.μ

ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Ατομική ενημέρωση Γ΄ έως ΣΤ΄ από τις καθηγήτριες Αγγλικών κα Κουζέλη & κα Αθανασιάδη (ισόγειο αίθουσα Ξένων Γλωσσών)

7:30μ.μ.-7:50μ.μ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ομαδική ενημέρωση από την καθηγήτρια Πληροφορικής κα Ρόκκου Χριστίνα (αίθουσα Η/Υ στον 2ο όροφο). 

7:50μ.μ.-8:10μ.μ.

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ενημέρωση από την καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής κα Ζήβα (αίθουσα Γυμναστηρίου 2ος όροφος)

8:10μ.μ.-8:30μ.μ.

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Ενημέρωση από την καθηγήτρια Μουσικής κα Μιχαλάκα (αίθουσα Μουσικής 1ο όροφος)

 

Ο ψυχολόγος του σχολείου μας κ. Λάσδας θα βρίσκεται στο Γυμνάσιο και ώρα 5:30μ.μ.-6:30μ.μ..  Όσοι γονείς επιθυμούν να συμβουλευθούν τον κ. Λάσδα θα αφήνουν το ονοματεπώνυμο τους στη γραμματεία για επικοινωνήσει μαζί τους η γραμματέας του Γυμνασίου κ. Κομνηνού.

 Το λογιστήριο θα είναι ανοιχτό το απόγευμα για την πληρωμή διδάκτρων Νηπιαγωγείου-Δημοτικού.   Μπορείτε να απευθύνεστε στο λογιστήριο στην κα Μπαρμπουνάκη για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.

 Παρακαλούνται οι γονείς που καταθέτουν ή μεταφέρουν από προσωπικό λογαριασμό χρήματα στο λογαριασμό του σχολείου να αναγράφουν το ονοματεπώνυμο του μαθητή/τριας για διευκόλυνση του λογιστηρίου.

 Σας υπενθυμίζουμε  ότι το κατάστημα του κ. Βέργου άλλαξε επωνυμία και διεύθυνση λειτουργίας.  Τα νέα στοιχεία είναι ««DOMINO»,   Κιλκίς 12-Ν.Ιωνία τηλ. 6988639760 –210 2797456.  Μπορείτε να τηλεφωνείτε ώρες καταστημάτων για οποιοδήποτε πληροφορία θέλετε σχετικά με τις φόρμες και την επίσημη στολή του σχολείου μας.                                               

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Οι γονείς που φέρνουν τα παιδιά τους την ημέρα της συνάντησης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει επιτήρηση την ώρα αυτή από εκπαιδευτικούς, γιατί είναι απασχολημένοι με την ενημέρωση των γονέων.

Ο ψυχολόγος του σχολείου μας κ. Λάσδας θα βρίσκεται στο Γυμνάσιο και ώρα 5:30μ.μ.-6:30μ.μ..  Όσοι γονείς επιθυμούν να συμβουλευθούν τον κ. Λάσδα θα αφήνουν το ονοματεπώνυμο τους στη γραμματεία για επικοινωνήσει μαζί τους η γραμματέας του Γυμνασίου κ. Κομνηνού.

 

Το λογιστήριο θα είναι ανοιχτό το απόγευμα για την πληρωμή διδάκτρων Νηπιαγωγείου-Δημοτικού.  Μπορείτε να απευθύνεστε στο λογιστήριο στην κα Μπαρμπουνάκη για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.

 

Παρακαλούνται οι γονείς που καταθέτουν ή μεταφέρουν από προσωπικό λογαριασμό χρήματα στο λογαριασμό του σχολείου να αναγράφουν το ονοματεπώνυμο του μαθητή/τριας για διευκόλυνση του λογιστηρίου.

 

Σας υπενθυμίζουμε  ότι το κατάστημα του κ. Βέργου άλλαξε επωνυμία και διεύθυνση λειτουργίας.  Τα νέα στοιχεία είναι ««DOMINO»,   Κιλκίς 12-Ν.Ιωνία τηλ. 6988639760 –210 2797456.  Μπορείτε να τηλεφωνείτε ώρες καταστημάτων για οποιοδήποτε πληροφορία θέλετε σχετικά με τις φόρμες και την επίσημη στολή του σχολείου μας.

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Οι γονείς που φέρνουν τα παιδιά τους την ημέρα της συνάντησης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει επιτήρηση την ώρα αυτή από εκπαιδευτικούς, γιατί είναι απασχολημένοι με την ενημέρωση των γονέων.