Αγαπητοί γονείς,
 
Στα πλαίσια εφαρμογής των εργαστήριων δεξιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας φέτος σε συνεργασία με την ψυχολόγο κα Λάσδα Αναστασία θα εφαρμοστούν 2 προγράμματα, ένα για τις τάξεις Α & Β & Γ Δημοτικού και ένα για τις τάξεις Δ & Ε & ΣΤ.
Τα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν μέσα στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, Δεκέμβριο 2023, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 2024.

Λίγα λόγια για τα προγράμματα


Αναγνώριση Συναισθημάτων (Α & Β & Γ Δημοτικού)
Αναγνωρίζω τα συναισθήματα μου, την δύναμη της ομαδικότητας και τη συνεργασία.
Στόχο του προγράμματος αποτελεί η συναισθηματική ωρίμανση των παιδιών στη μεταξύ τους αλληλεπίδραση, η σύσφιγξη των σχέσεων τους και η δημιουργία κλίματος συνεργασίας.

Πρόγραμμα Διαμεσολάβησης (Δ & Ε & ΣΤ)
Ενίσχυση της ομαδικότητας και συνεργασίας
Στόχο του προγράμματος αποτελεί η σύσφιξη των σχέσεων των παιδιών, η δημιουργία κλίματος συνεργασίας ανάμεσα τους, καθώς και η ανάπτυξη τεχνικών διαμεσολάβησης και επίλυσης ήπιων διαφορών.

Η πρώτη υλοποίηση των προγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί 18, 19 & 21 Δεκεμβρίου 2023.

Με εκτίμηση,
Από τη Διεύθυνση