Αγαπητοί γονείς,


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ήδη, από το σχολικό έτος 2005-2006 στο σχολείο μας, σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο, διεξάγονται οι εξετάσεις όλων των επιπέδων του Βρετανικού Πανεπιστημίου του Cambridge.

Με γνώμονα πάντα το συμφέρον και τη διευκόλυνση των παιδιών μας, τους προσφέρουμε τη δυνατότητα να εξετασθούν σε ένα οικείο και άνετο περιβάλλον, τόσο στις γραπτές όσο και στις προφορικές εξετάσεις τους, αποφεύγοντας έτσι τις άσκοπες μετακινήσεις και το αφιλόξενο περιβάλλον διαφόρων ξενοδοχείων και σχολείων ανά την Αθήνα, όπως γίνονταν μέχρι τώρα.

Πιστεύουμε ότι σε κάθε είδους εξέτασης ο παράγοντας «ψυχολογία» παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για την απόδοση ενός μαθητή. Τι καλύτερο λοιπόν από το να εξετάζεται σε ένα περιβάλλον που είναι γνώριμο και που παρέχει την καλύτερη υλικοτεχνική υποδομή για την άρτια διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών.

Αναλυτικότερα, οι εξετάσεις αφορούν στα πτυχία :

Young learners:
 (Starters, Movers, Flyers )
 ΚET PET FCE CPE

Από τα παραπάνω πτυχία αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ τα: PET, FCE, CPE ενώ τα μικρότερα πτυχία συστήνονται για τα παιδιά του δημοτικού ως εμπειρία που θα τους δώσει τη δυνατότητα να εξασκηθούν και να εξοικειωθούν με τις εξετάσεις ώστε να μπορούν ν’ αντιμετωπίσουν αργότερα τα μεγαλύτερα πτυχία με περισσότερη σιγουριά και αυτοπεποίθηση.

 Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όλοι οι μαθητές μας από την Γ΄ Δημοτικού ως και την Γ΄ Λυκείου, κατόπιν αίτησής τους. Επαναλαμβάνουμε ότι οι εξετάσεις τόσο οι γραπτές όσο και οι προφορικές θα διεξαχθούν στο σχολείο μας, για τα επίπεδα Young Learners, Ket, Pet & FCE for schools την 1 Ιουνίου 2024.

Ως προς τα δίδακτρα για τη συμμετοχή των παιδιών στις εξετάσεις αυτές είναι τα κάτωθι:
Starters (60€)
Young Learners    Movers (60€)
Flyers (60 €)
ΚET 80 €
PET 90 €
FCE for Schools 180€ ή 210€ με δικαίωμα επανεξέτασης
CPE 200€ ή 240€ δικαίωμα επανεξέτασης

Η προετοιμασία για τις εξετάσεις στα επίπεδα μέχρι και ΚΕΤ (που αφορούν τα παιδιά του Δημοτικού) θα γίνεται μέσα στα πλαίσια του ωριαίου προγράμματος ως μέρος του μαθήματος των Αγγλικών έτσι ώστε να επωφεληθούν όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη στις εξετάσεις.

Για την έγκαιρη και άρτια οργάνωση του προγράμματος παρακαλούμε συμπληρώστε την δήλωση συμμετοχής και να την επιστρέψετε στο σχολείο μέχρι τις 8 Μαρτίου 2024. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο και το περιεχόμενο των εξετάσεων οι καθηγήτριες Αγγλικών του σχολείου μας θα είναι στη διάθεσή σας.

Τα εξέταστρα θα καταβάλλονται στο λογαριασμό της τράπεζας ALPHA BANK : 292002330001927 IBAN GR 610 140 2920 2920 0233 0001 927 μέχρι 15/3/24. Η ημερομηνία καταβολής δεν επιδέχεται παράταση. Τα εξέταστρα πρέπει να καταβληθούν απ’ το σχολείο μας στο εξεταστικό κέντρο του CAMBRIDGE το αργότερο μέχρι 20/3/24.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ζητήστε να αναγράφεται στην απόδειξη κατάθεσης το ονοματεπώνυμο του παιδιού και ένδειξη για εξέταστρα Αγγλικών. Το καταθετήριο θα δίνεται ή θα αποστέλλεται στο λογιστήριο του σχολείου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα πτυχία ΚET, PET, FCE και CPE θα χρειαστεί αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτοπροσωπία για όσα παιδιά δεν έχουν κλείσει το 12 έτος της ηλικίας τους.

Ευχαριστούμε, για τη συνεργασία και ευχόμαστε να είμαστε πάντα σε θέση να προσφέρουμε το καλύτερο στους μαθητές μας.
Μετά τιμής,
Η Διεύθυνση