«Οι γνώσεις είναι για το πνεύμα ό,τι τα μάτια για το σώμα, δηλαδή, το φως της διάνοιας. Αντίθετα, η άγνοια και η αμάθεια είναι το σκοτάδι.» Πλούταρχος

Η γνώση, η αιτιολογημένη αληθής πεποίθηση, ανοίγει δρόμους, υπερβαίνει εμπόδια και αντιλήψεις. Είναι αποτέλεσμα έρευνας, μελέτης και κρίσης η οποία μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών, οδηγεί στην ανάπτυξη της ευφυΐας και των δεξιοτήτων του παιδιού. Εφοδιάζουμε τους μαθητές με γνώσεις που θα τους βοηθήσουν ως ενήλικες, ενώ παράλληλα στοχεύουμε να μάθει ο μαθητής τον «τρόπο που αποκτά γνώση», να αποκτήσει δηλαδή τις ικανότητες που θα τον οδηγήσουν στην κατάκτηση της επιστημονικής αλήθειας. Μέσα από την έρευνα, με τις ομαδικές και καινοτόμες εργασίες, τη συστηματική διδασκαλία και με τη διάθεση των εκπαιδευτικών να μεταδώσουν τις γνώσεις τους, στοχεύουμε στην καλλιέργεια της αντίληψης και την κατάκτηση κάθε γνωστικού αντικειμένου.

Η οργάνωση της ύλης, η συστηματοποίηση και η μεθοδικότητα της διδασκαλίας διευκολύνουν την πορεία προς τη γνώση. Έτσι, οι σημειώσεις που δίνονται στους μαθητές, τα εποπτικά μέσα, η συστηματική οργάνωση για την εμπέδωση της διδακτέας ύλης ανά τάξη και ανά μάθημα, ο συχνός έλεγχος της γνώσης που αποκτήθηκε με γραπτές εξετάσεις, παράλληλα με την εξατομικευμένη διδακτική προσέγγιση των μαθητών (περιγραφική αξιολόγηση με προτάσεις βελτίωσης) και την κατάλληλη κινητοποίηση, συνθέτουν μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πρόταση.

Εφαρμογή της Συστηματικής Διδασκαλίας σε Νηπιαγωγείο, Δημοτικό,  Γυμνάσιο και Λύκειο

 dunam1

 dynam2
 dynam3  dynam4

Η κατάκτηση της επιστημονικής αλήθειας μπορεί να επιτευχθεί με άσκηση σε πραγματικές καταστάσεις, γι’ αυτό ένα μέρος της σχολικής δραστηριότητας είναι απαραίτητο να μεταφέρεται εκτός σχολικής τάξης. Χρησιμοποιώντας τα εργαστήρια φυσικών επιστημών, τις δανειστικές βιβλιοθήκες, τις αίθουσες πληροφορικής, τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, το αμφιθέατρο και το ερευνητικό υλικό που δίνεται από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας, οι μαθητές κατακτούν τη γνώση με μια ξεχωριστή βιωματική διαδικασία μέσω σημαντικών πειραμάτων, ερευνητικών εργασιών και δράσεων. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια κάθε σχολικού έτους εκπονούνται ερευνητικές διαθεματικές εργασίες που αφορούν το ετήσιο πολιτιστικό αφιέρωμα από όλες τις τάξεις νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.

Εκπαιδευτικά προγράμματα σε Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο

ereyna1