Το μάθημα της Λαογραφίας στα εκπαιδευτήρια μας κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα σπουδών μας. Ο πρωταρχικός στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία των μαθητών με τον λαϊκό πολιτισμό και με τα στοιχεία εκείνα της ελληνικής παράδοσης, η επεξεργασία των οποίων στοχεύει σε μια πολύπλευρη εκπαίδευση.

Μέσα από τον παραδοσιακό χορό και το τραγούδι κατακτούμε έννοιες όπως ο ρυθμός, η συναρμογή, η αρμονία, η κίνηση, ο λόγος, η μελωδία. Η γνωριμία με τα διάφορα είδη της λαϊκής τέχνης και την ποικιλία της έκφρασης από εποχή σε εποχή και από τόπο σε τόπο, θα αποτελέσει την αφόρμηση ώστε τα παιδιά να βρουν τον δικό τους τρόπο έκφρασης και δημιουργίας. Το μάθημα της Λαογραφίας έχει σχεδιαστεί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σε τρεις κύκλους σπουδών:

Στον πρώτο κύκλο σπουδών που αφορά τις δυο πρώτες τάξεις του δημοτικού, τα παιδιά συζητούν για τις αξίες, τους θεσμούς, τα έθιμα, αναπτύσσουν δεξιότητες με την ενασχόλησή τους με φύλα εργασίας, οξύνουν την κρίση και την παρατηρητικότητα τους, γνωρίζουν τις διάφορες πτυχές της λαϊκής τέχνης και μέσα από τη χειροτεχνία εξασκούν τη λεπτή τους κινητικότητα και αναπτύσσουν δεξιότητες. Παράλληλα εκπαιδεύονται σε χορευτικά κινητικά μοτίβα παραδοσιακών χορών από διαφορετικές περιοχές ης Ελλάδας.

Στον δεύτερο κύκλο σπουδών που αφορά την Τρίτη και Τετάρτη Δημοτικού και σύμφωνα με τη μέθοδο της διαθεματικότητας, το μάθημα γίνεται συνδυαστικά με τα ειδικά διδακτικά αντικείμενα της Φυσικής Αγωγής της Μελέτης περιβάλλοντος, της Μουσικής και του μαθήματος της Τ.Π.Ε. Οι μαθητές γνωρίζουν έθιμα και δρώμενα που πραγματοποιούνται στον κύκλο του χρόνου και της ζωής, μαθαίνουν παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια από διαφορετικά γεωγραφικά διαμερίσματα και ασχολούνται με τις μορφές έκφρασης του γραπτού και προφορικού λαϊκού λόγου.

Στον τρίτο κύκλο σπουδών που αφορά την Ε΄ και ΣΤ΄ το μάθημα σχεδιάστηκε με την μέθοδο του progect. Οι μαθητές ασχολούνται με θέματα που αφορούν την λαϊκή μας παράδοση και τον πολιτισμό μας, προσεγγίζοντάς τα διαθεματικά και σύμφωνα με την αρχή της ομαδοσυνεργατικότητας. Τα θέματα επεξεργάζονται και αναλύονται δίνοντας έτσι την δυνατότατα στους μικρούς μας λαογράφους να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, να προβούν σε συσχετισμούς, να ανακαλύψουν συμβολισμούς και να αναπτύξουν τον προφορικό και γραπτό τους λόγο. Παράλληλα προγραμματίζονται επισκέψεις σε Λαογραφικά Μουσεία που έχουν στόχο τόσο τον εμπλουτισμό των γνώσεων όσο και την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη.