Το μάθημα των Αγγλικών στο προνήπιο και νήπιο έχει καθαρά χαρακτήρα γνωριμίας. Στόχος μας είναι τα παιδιά  να έρθουν σε επαφή με τη γλώσσα, χωρίς να τους δημιουργήσει σύγχυση με την Ελληνική. Αγγλικά διδάσκονται μέσω δραστηριοτήτων, οπτικοακουστικών ασκήσεων και άλλου διαδραστικού υλικού, μέσα απο ομαδικά παιχνίδια, τραγούδια, παιχνίδια, παντομίμα, ζωγραφιές, flashcards, κ.α. Τα παιδιά αποκτούν τα πρώτα ακούσματα που θα τα βοηθήσουν να ενταχθούν στις απαιτήσεις της Α' Δημοτικού που θα ακολουθήσει.

england