Το πρόγραμμα «οι μικροί λαογράφοι» το οποίο πραγματοποιείται με τους μαθητές και τις μαθήτριες του προνηπιαγωγείου και του νηπιαγωγείου των εκπαιδευτηρίων μας έχει σαν στόχο την γνωριμία των παιδιών με τις διάφορες μορφές του λαϊκού μας πολιτισμού. Δομήθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους σε δώδεκα θεματικές ενότητες. Με βάση αυτές τις ενότητες, προσεγγίζουμε και κατανοούμε μέσα από βιωματικές δραστηριότητες αλλά και με την παροχή οπτικοακουστικού υλικού, έννοιες όπως αυτή της παράδοσης, του λαϊκού πολιτισμού αλλά και του ρυθμού, της κίνησης και της έκφρασης. Τα παιδιά εργάζονται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων με βάση την αρχή της ομαδοσυνεργατικότητας, αξιοποιούν τις καλλιτεχνικές τους τάσεις και ξεδιπλώνουν την προσωπικότητά τους. Το πρόγραμμα στοχεύει σε μια πολύπλευρη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη όχι μόνο στο γνωστικό αλλά και στο ψυχοσωματικό επίπεδο . 

OrffΤο Προ-νηπιαγωγείο και το Νηπιαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Μάνεση ακολουθούν το πρόγραμμα της Μουσικοκινητικής Αγωγής Orff.

Στόχος του προγράμματος είναι να μυήσει τα παιδιά στο μαγικό κόσμο της μουσικής όχι μέσα από μία τυπική διαδικασία μάθησης. Βιωματικά μέσα από το σώμα και το παιχνίδι, συνδυάζοντας το τρίπτυχο μουσική – κίνηση – λόγος τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το τραγούδι, τη μουσική και τα μουσικο-κινητικά σύνολα.

  • Μαθαίνουν όμορφα τραγούδια ακολουθώντας τον εορτολογικό κύκλο του τόπου μας,
  • Φτιάχνουν ηχοϊστορίες από το κλασικό ρεπερτόριο,
  • Αποδίδουν κινητικά ποικίλες μουσικές από όλο τον κόσμο και διαφορετικά στυλ μουσικής.
  • Χρησιμοποιούν και κατασκευάζουν κρουστά μουσικά όργανα της ορχήστρας Orff,
  • Δημιουργούν, αναγνωρίζουν και ταξινομούν ήχους,
  • Αυτοσχεδιάζουν και δημιουργούν πρώιμες μουσικές φόρμες.
  • Ανταποκρίνονται στον ήχο με κίνηση, ζωγραφική και αναπαράσταση. Έτσι τα παιδιά μέσα από την ενεργητική ακρόαση καλλιεργούν την κινητικότητά τους (συντονίζουν και ελέγχουν τις κινήσεις τους), τις αντιληπτικές, εκφραστικές τους δεξιότητες, χαίρονται και επικοινωνούν.

Με όχημα το παιχνίδι μέσα στη μουσική :

  • αναπτύσσεται η συναισθηματική έκφραση των παιδιών,
  • καλλιεργείται η συγκέντρωσή τους ως απαραίτητο στοιχείο για να απολαύσουν τη δραστηριότητα
  • μαθαίνουν να αγαπούν τον πολιτισμό, και διευρύνουν σημαντικά τον ψυχοπνευματικό τους κόσμο.

Η μουσική συνεργάζεται διαθεματικά με το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου και η μικρή αυτή μουσικοκινητική ομάδα πλαισιώνει τις εκδηλώσεις του σχολείου μας, δίνοντας το προσωπικό της μουσικό στίγμα, κλέβοντας πολλές φορές την παράσταση! 

Το μάθημα των Αγγλικών στο προνήπιο και νήπιο έχει καθαρά χαρακτήρα γνωριμίας. Στόχος μας είναι τα παιδιά  να έρθουν σε επαφή με τη γλώσσα, χωρίς να τους δημιουργήσει σύγχυση με την Ελληνική. Αγγλικά διδάσκονται μέσω δραστηριοτήτων, οπτικοακουστικών ασκήσεων και άλλου διαδραστικού υλικού, μέσα απο ομαδικά παιχνίδια, τραγούδια, παιχνίδια, παντομίμα, ζωγραφιές, flashcards, κ.α. Τα παιδιά αποκτούν τα πρώτα ακούσματα που θα τα βοηθήσουν να ενταχθούν στις απαιτήσεις της Α' Δημοτικού που θα ακολουθήσει.

england