Αθλούμαι - ΧαράΖΩ το μέλλον

Στόχος των δράσεων που οργανώνονται με αφορμή την Πανελλήνια Μέρα Σχολικού Αθλητισμού, είναι να αποτελέσει η άθληση μια ευχάριστη δραστηριότητα, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης αλλά και επιτευχθεί η υιοθέτηση από τους μαθητές ενός υγιεινού τρόπου ζωής και στην ενήλικη ζωή τους.