Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού στο μάθημα της πληροφορικής ασχοληθήκαμε με δραστηριότητες από τη σελίδα https://code.org/ που τα παιδιά λάτρεψαν.


Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού (https://codeweek.eu) είναι μια πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να κάνει τον προγραμματισμό και τον ψηφιακό γραμματισμό προσιτό σε όλους, με διασκεδαστικό και ενδιαφέροντα τρόπο.

Η εκμάθηση συγγραφής κώδικα μας βοηθάει να κατανοούμε τον κόσμο που εξελίσσεται ταχύτατα γύρω μας, να διευρύνουμε τις γνώσεις μας για τον τρόπο λειτουργίας της τεχνολογίας και να αναπτύσσουμε δεξιότητες και ικανότητες, ώστε να ανακαλύπτουμε νέες ιδέες και να καινοτομούμε.

code