Αγαπητοί γονείς , 
Σύμφωνα με την  Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50908  εφαρμόζονται στα σχολεία τα   παρακάτω μέτρα  αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

  1. Χρήση μάσκας

 Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με
κατάλληλες προδιαγραφές) είναι προαιρετική για τους/τις μαθητές/τριες σε όλες  τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους  επισκέπτες των σχολικών μονάδων.
 
2. Διαχείριση μαθητή/μαθήτριας, εκπαιδευτικού και μέλους του προσωπικού με  συμπτώματα περιστατικών COVID-19
 
Α.  Εάν ένας/μία μαθητής/τρια εκδηλώσει συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν σε παιδί με λοίμωξη COVID-19, εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται η σχολική μονάδα με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων.
 
 Β. Εάν ο/η μαθητής/τρια βρίσκεται στη σχολική μονάδα, λαμβάνουν χώρα εκ μέρους του Υπευθύνου COVID-19 της σχολικής μονάδας τα παρακάτω:
- Επικοινωνία με την οικογένεια για παραλαβή του/ της μαθητή/τριας.
- Απομόνωση του/της μαθητή/τριας σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με  επίβλεψη, μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά και εφαρμογή απλής χειρουργικής μάσκας.
 
 
- Εφαρμογή υγιεινής χεριών και αναπνευστικής υγιεινής από τον/την μαθητή/τρια  και το/τα άτομο/α που το φροντίζουν.
- Επιμελής καθαρισμός του χώρου και εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες μετά  την αναχώρηση του/ της μαθητή/τριας με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας.
- Γίνεται ιατρική αξιολόγηση με πρωτοβουλία των γονέων/κηδεμόνων και σε  συνεργασία με αυτούς. Εφόσον, σύμφωνα με την αξιολόγηση αυτή, ο/η  μαθητής/τρια  χαρακτηριστεί ως ύποπτο κρούσμα COVID-19 συστήνεται η  διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης  αντιγόνου κορωνοϊού COVID -19 (rapid-test) ή με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR).
Γ. Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο/η μαθητής/τρια παραμένει σε απομόνωση κατ’  οίκον, ενώ η σχολική μονάδα συνεχίζει τη λειτουργία της.
 
Εάν η ιατρική αξιολόγηση που έγινε σε συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες  οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις λοίμωξης COVID-19, τότε  ο/η μαθητής/τρια μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο όταν τα συμπτώματα υφεθούν  ή παρέλθει τυχόν άλλο, πέρα από COVID-19, πρόβλημα υγείας, χωρίς να είναι
απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.
 
Δ. Εάν από την ιατρική αξιολόγηση προκύπτει ότι ο/η μα-θητής/τρια είναι ύποπτο  κρούσμα συστήνεται η διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου με τη  χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID -19 (rapid-test) ή με τη  μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR).
 
3. Διαχείριση μαθητή/τριας   στην περίπτωση θετικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας  ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID -19 (rapid-test) ή με τη μέθοδο  μοριακού ελέγχου (PCR)
 
Α.  Ο γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας  ενημερώνει τον υπεύθυνο διαχείρισης   COVID-19 της σχολικής μονάδας για το θετικό αποτέλεσμα του διαγνωστικού τεστ  για COVID-19.
 
Ο/Η μαθητής/τρια   που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα  COVID-19 πρέπει να απομακρυνθεί από το σχολείο και να παραμείνει σε   απομόνωση για πέντε (5) ημέρες από την ημέρα του θετικού εργαστηριακού  διαγνωστικού ελέγχου. Κατά τη διάρκεια της απομόνωσης, ο/η μαθητής/τρια ή το  μέλος του προσωπικού με επιβεβαιωμένο COVID-19 πρέπει να απέχει και από όλες  τις εξωσχολικές δραστηριότητες (π.χ. φροντιστήριο, ξένες γλώσσες, αθλητισμός).
Ως ημέρα 0 θεωρείται η ημέρα λήψης της θετικής εργαστηριακής διάγνωσης.
 
4. Επιστροφή στο σχολείο ατόμων με επιβεβαιωμένη νόσο COVID19
Α.  Ο/Η μαθητής/τρια   μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την
παρέλευση πέντε (5) ημερών απομόνωσης, εάν δεν υπάρχουν συμπτώματα ή τα  συμπτώματα μετά το πενθήμερο βελτιώνονται με πλήρη υποχώρηση του πυρετού  για ένα 24ωρο χωρίς την χρήση αντιπυρετικών. Αν ο πυρετός επιμένει συστήνεται η  παράταση της απομόνωσης εντός της οικείας μέχρι την πλήρη υποχώρηση του
πυρετού.
Β. Για την επιστροφή στο σχολείο των επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν
απαιτείται η διενέργεια νέου εργαστηριακού διαγνωστικού τεστ ούτε η προσκόμιση  ιατρικής βεβαίωσης.
Οι μαθητές/τριες καθώς  όταν επιστρέφουν στο σχολείο  υποχρεούνται
στη χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (N95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για πέντε (5) ημέρες από την ημέρα λήξης της απομόνωσης.
 
5 . Επιστροφή στο σχολείο ατόμων με αρνητικό εργαστηριακό διαγνωστικό  έλεγχο
Ο/Η μαθητής/τρια   που χαρακτηρίσθηκε ως ύποπτο κρούσμα COVID-19  και υποβλήθηκε σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο με αρνητικό αποτέλεσμα  επιστρέφει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών  από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών και την υποχώρηση/βελτίωση των συμπτωμάτων.


Μετά τιμής
Η  Διεύθυνση