Σας γνωρίζουμε ότι την Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019 θα επισκεφθεί το σχολείο ο φωτογράφος της Σχολής κ. Ευάγγελος Γκογκορώσης για να βγάλει αναμνηστικές φωτογραφίες. Είναι ένα σχολικό λεύκωμα για τους απόφοιτους της ΣΤ΄, που περιλαμβάνει ατομική και ομαδική φωτογραφία, φωτογραφία του σχολείου και ατομικές φωτογραφίες του δασκάλου και όλων των παιδιών της τάξης. Επίσης, σ’ αυτό όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες θα γράψουν λίγα λόγια για κάθε συμμαθητή/τρια τους. Πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει ένα καλό ενθύμιο για τα παιδιά από την ζωή τους στην τελευταία τάξη του Δημοτικού σχολείου. Τιμή αναμνηστικού λευκώματος 25€. Παρακαλούμε δηλώσετε (το αργότερο μέχρι Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019), αν θέλετε να βγάλει το παιδί σας φωτογραφίες στη γραμματεία.

Την ημέρα της φωτογράφησης παρακαλούμε, οι μαθητές και μαθήτριες να φορούν τη φόρμα του σχολείου.