Σας γνωρίζουμε ότι, λόγω της διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Περιφερειακών & Δημοτικών στις 26 Μαΐου 2019 και προκειμένου να διευκολυνθούν οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές που θα μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, το Υπουργείο Έρευνας, Παιδείας & Θρησκευμάτων με την αρ. πρωτ. Φ1/79634/ΓΔ4/20-5-19 εγκύκλιο, μας ενημέρωσε ότι δε θα λειτουργήσουν τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την Παρασκευή 24 Μαΐου και τη Δευτέρα, 27 Μαΐου 2019.

Επίσης, σε περίπτωση διενέργειας επαναληπτικών Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών στις 2 Ιουνίου 2019, τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης δεν θα λειτουργήσουν την Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019 και Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019.