Σας γνωρίζουμε ότι, το Σάββατο, 17/11/18 είναι η γιορτή για την επέτειο του πολυτεχνείου.

Το Υπουργείο Παιδείας έχει αποφασίσει με βάση τις παρ. 2 και 6 του άρθρου 3 του Προεδρικού Διατάγματος 79/2017 οι σχολικές εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου, θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018. Την ημέρα αυτή δεν θα γίνουν μαθήματα.

 Την Παρασκευή, 16/11/18 τα σχολικά λεωφορεία θα περάσουν κανονικά να παραλάβουν τα παιδιά. Την ημέρα αυτή θα γίνει γιορτή για την επέτειο του Πολυτεχνείου.