Σας γνωρίζουμε ότι, η Δ΄ τάξη Δημοτικού θα παρακολουθήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Εργαστήρι Κεραμικής (Ακαδημία Πλάτωνος-Αθήνα)

Γεωμετρικά, μελανόμορφα, ερυθρόμορφα αγγεία...

Πλαγγόνες, σβούρες και άρματα...

Πιθάρια, στάμνες, σκυριανά πιάτα, εφυαλωμένα βυζαντινά αγγεία...

Θα ζωντανέψουν μπροστά στους μαθητές, δίνοντας τους την ευκαιρία να αποκτήσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για την κεραμική τέχνη.

Ο τροχός, ο κεραμικός κλίβανος, το ζυμωτήριο του πηλού... μας φέρνουν σε επαφή με τις κατασκευαστικές τεχνικές των αγγείων.

Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 9:30π.μ. – 12:30μ.μ..