Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν μαθητές της Δ, Ε, ΣΤ τάξεως με έμμετρο ποίημα προσωπικής τους έμπνευσης.

Τα ποιήματα θα αξιολογηθούν ανάλογα με την εγγύτητά τους στο θέμα και την πρωτοτυπία τους. Τα παιδιά πρέπει να παραδώσουν τα έργα τους μέχρι τα Χριστούγεννα στον δάσκαλο ή στη δασκάλα τους.

Τα τρία καλύτερα ποιήματα θα βραβευτούν: 

  1. βραβείο 1 LAPTOP
  2. βραβείο 1 TABLET
  3. βραβείο 1 ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

Θα μελοποιηθεί συνδυασμός αυτών για να γίνει ο ύμνος του σχολείου που θα συνοδεύσει μουσικά το αναμνηστικό VIDEO, των 50 χρόνων του σχολείου.