Ο Ελληνικός Πολιτιστικός Όμιλος Κυπρίων «Ε.Π.Ο.Κ.» προκηρύσσει το 2ο Πανελλήνιο Μαθητικό Λογοτεχνικό και Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό, για το σχολικό έτος 2017-18, με θέμα: «Οι ήρωες στους αγώνες του Ελληνισμού για ελευθερία, πηγή έμπνευσης των νέων στην Ελλάδα και στην Κύπρο».

Σας παραθέτουμε την επιστολή του Ομίλου.

«Σκοπός της διενέργειας του διαγωνισμού είναι να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές και τις μαθήτριες να εκφραστούν δημιουργικά ως προς το θέμα, με όποιον τρόπο επιθυμούν. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Δημόσιων και Ιδιωτικών Δημοτικών σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων και αφορά σε:

Α. Λογοτεχνικό Διαγωνισμό

Ποίησης, διηγήματος, Δοκιμίου, θεατρικού Έργου, Παραμυθιού

Β. Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό

Ζωγραφικής, VIDEO, Φωτογραφίας

Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει από κριτική επιτροπή του Ομίλου.

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Α) Για το Λογοτεχνικό Διαγωνισμό

- Οι μαθητές μπορούν να διαγωνιστούν στο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό με Ποίημα, Διήγημα, Δοκίμιο, Θεατρικό έργο και Παραμύθι. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος σε τρία (3) είδη του λόγου, αλλά με ένα μόνο έργο τους για κάθε είδος του λόγου και οπωσδήποτε αδημοσίευτο.

- Το κάθε ποίημα δε μπορεί να υπερβαίνει τους 30 στίχους, το διήγημα μέχρι τις 6 σελίδες, το Δοκίμιο, το θεατρικό Έργο και το Παραμύθι μέχρι τις 30 σελίδες.

- Όλα τα έργα θα πρέπει να είναι γραμμένα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα ποιήματα θα αποστέλλονται σε τρία (3) αντίτυπα. Το Διήγημα, το Δοκίμιο, το Θεατρικό Έργο και το Παραμύθι σε ένα (1) αντίτυπο, λόγω του όγκου τους. Όλα τα αντίτυπα θα είναι υπογεγραμμένα με το ίδιο ψευδώνυμο.

- Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιηθεί είναι η «Times New Roman» με μέγεθος γραμμάτων 12..

Β) Για τον Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό

Τα έργα θα αποσταλούν σε ένα (10 αντίτυπο και όσον αφορά τη Ζωγραφική και τη Φωτογραφία σε μέγεθος χαρτιού μέχρι Α3. Τα VIDEO θα αποστέλλονται σε δισκέτα ή στικάκι.

Τα έργα, τόσο για το Λογοτεχνικό όσο και για τον Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό, θα αποστέλλονται σε ένα μεγάλο φάκελο με το ψευδώνυμο και την ηλικία του συμμετέχοντος. Μέσα στο μεγάλο φάκελο αποστολής θα βρίσκεται ένας κλειστός μικρότερος φάκελος με τα πραγματικά στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, σχολική μονάδα, τηλέφωνο, διεύθυνση και email – αν υπάρχει, καθώς και τα στοιχεία του Υπεύθυνου Καθηγητή).

Σε περίπτωση που ένας διαγωνιζόμενος λάβει μέρος σε περισσότερες της μιας κατηγορίες, μπορεί τους φακέλους με την κάθε κατηγορία και τις σχετικές ενδείξεις (που ο καθένας τους θα περιέχει ξεχωριστό φάκελο προσωπικών στοιχείων), να τους τοποθετήσει μέσα σε μεγαλύτερο, στον οποίο όμως θα αναγράφονται όλα τα είδη που περιέχει π.χ. «Για τους διαγωνισμούς Ποίησης και Διηγήματος».

Ο εσωτερικός μικρός φάκελος και τα έργα των διαγωνιζόμενων θα παραδοθούν στην κριτική επιτροπή. Στην πρώτη φάση θα αξιολογηθούν τα έργα με τα ψευδώνυμα και στη δεύτερη φάση θα ανοιχτούν τα προσωπικά στοιχεία των διακριθέντων. Τα ονόματα των διακριθέντων μαθητών στο διαγωνισμό θα ανακοινωθούν μέσω της ιστιοσελίδας www.epok.gr, καθώς και η ημερομηνία της τελετής βράβευσης.

Θα απονεμηθούν στην τελετή (3) βραβεία για τους μαθητές Δημοτικού, τρία (3) βραβεία για τους μαθητές Γυμνασίου και τρία (3) βραβεία για τους μαθητές Λυκείου για κάθε είδος, καθώς και έπαινοι.

Όσοι δεν παρευρεθούν στην τελετή βράβευσης, μπορούν να παραλάβουν τα βραβεία τους με αντιπρόσωπό τους την ημέρα της βράβευσης ή ταχυδρομικά με αντικαταβολή, μετά από συνεννόηση με τη Γραμματεία.

Η τελική απόφαση της επιτροπής δεν επιδέχεται αμφισβήτησης και είναι οριστική.

Τα έργα θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι 12 Ιανουαρίου 2018, με απλή ταχυδρομική επιστολή στη Δ/νση:

Μικράς Ασίας 55

115 27 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΑΘΗΝΑ

Υπόψη του Προέδρου του Ελληνικού Πολιτιστικού Ομίλου Κυπρίων Ελλάδος   κον Ηρακλή Ζαχαριάδη

Τα αποσταλέντα έργα δεν επιστρέφονται, ενώ τα μη διακριθέντα έργα θα καταστραφούν μαζί με τα προσωπικά στοιχεία των διαγωνιζομένων.

Η μη τήρηση των παραπάνω όρων συνεπάγεται αποκλεισμό των διαγωνιζομένων.»

Το σχολείο μας συμμετέχει στον παραπάνω διαγωνισμό με μαθητές/τριες Δ΄& Ε΄ & ΣΤ΄ δημοτικού και όσοι δεν θέλετε να αποστείλετε οι ίδιοι τα έργα μπορείτε να τα αποστείλετε μέχρι 9 Ιανουαρίου 2018, στη γραμματεία του δημοτικού.